Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.

logo nsplimOd dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. (po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.), w całej Polsce, odbędzie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.!

W związku z powyższym Wójt Gminy Książki jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego musi:

1) mieć ukończone 18 lat,

2) cieszyć się nieposzlakowana opinią,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,

5) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ofertę należy składać w terminie od 01.02.2021 r. do 09.02.2021 r. w Urzędzie Gminy Książki.

Więcej informacji i niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronie: https://gm-ksiazki.rbip.mojregion.info/informacja-o-otwartym-i-konkurencyjnym-naborze-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych/

#liczysiękażdy