Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do szkoły i przedszkola 2021/2022

dzieci trzymające baner - rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej 2021/2022Na stronie BIP Urzędu Gminy Książki zostały udostępnione szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji dzieci do szkoły podstawowej oraz przedszkola.

Zamieszczone zostały również wzory dokumentów do pobrania wymagane przy składaniu wniosków.

Rekrutacja do przedszkola:

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej:

https://gm-ksiazki.rbip.mojregion.info/szczegolowe-zasady-przyjmowania…