Oferta realizacji zadania publicznego w trybie „małych grantów” pt. „Organizacja profilaktycznego biegu mikołajkowego”

W dniu 17 listopada 2023 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Książki uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie 7 dni można składać uwagi dotyczące załączonej oferty.

pdfoferta

pdfinformacja o ofercie

docFORMULARZ UWAG