Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Brudzawki stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Książki.

dzialka 84.7Wójt Gminy Książki informuje, że dnia 21 grudnia 2020 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Książki, stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Książki wywieszone zostało ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Brudzawki.

Regulamin przetargu i szczegółowe informacje można otrzymać w Urzędzie Gminy Książki, ul. Bankowa 4, pokój nr 24, tel. 56/6888181 wew. 38.

pdfOgłoszenie przetarg I

pdfRegulamin przetarg I