Budowa sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości

cppc logoFirma NEXERA kończy budowę dostępowej sieć światłowodowej o wysokiej przepustowości na terenie Gminy Książki w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Data oddania sieci szkieletowej jest planowana na 31.12.2020 r. Po zakończeniu budowy sieci szkieletowej nastąpi etap podłączania poszczególnych mieszkańców naszej Gminy pod warunkiem, że dany adres znajduje się na liście punktów adresowych wytypowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Punkty adresowe można odnaleźć na interaktywnej mapie https://www.nexera.pl/pl/map. Etap podłączenia poszczególnych mieszkańców będzie wykonywany przez wybranych Operatorów detalicznych. Już w tej chwili można zgłaszać chęć przyłączenia do internetu Operatorom detalicznym. Lista dostępnych Operatorów dla wybranego adresu znajduje się na interaktywnej mapie https://www.nexera.pl/pl/map.

Poniżej zamieszczamy deklarację chęci zamówienia internetu od operatora Orange Polska SA. Wypełnioną deklarację można zostawić w sekretariacie Urzędu Gminy lub oddać pracownikom Firmy Orange Polska SA, którzy w najbliższych dniach będą kontaktować się z mieszkańcami naszej Gminy.

Zamówienie Klienta na usługę Światłowód Orange