Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do klubu dziecięcego

happy-kids logoGmina Książki ogłasza rekrutację uzupełniającą na jedno miejsce do projektu „Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids”. Rekrutacja trwa w okresie od 16 grudnia 2020 r. do 23 grudnia 2020 r.

pdfINFORMACJA Rekrutacja uzupełniająca 2-1

docDeklaracja udziału w projekcie zał. nr 1

docFormularz zgłoszeniowy zał. nr 2

docKarta zgłoszenia dziecka do Klubu zał. nr 3

docOświadczenie RODO zał. nr 4

docOświadczenia zał. od nr 5 do nr 9

pdfRegulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids”