Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przyległych do przedmiotowej nieruchomości

Przetarg - grafika dekoracyjnaWójt Gminy Książki ogłasza I przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości przyległych do przedmiotowej nieruchomości na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Osieczek, stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Książki.

Szczegóły na stronie: BIP