Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Osieczek

Przetarg - grafika dekoracyjnaWójt Gminy Książki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Osieczek stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Książki.

Szczegóły na stronie: BIP