Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”

zadania publiczne grafika dekoracyjnaW dniu 23 stycznia 2023 r. Wójt Gminy Książki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” w 2023 roku.

Oferty realizacji zadnia publicznego należy składać do dnia 13 lutego 2023 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.

Szczegóły dotyczące realizacja zadania zostały zawarte w ogłoszeniu konkursu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 8/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 23 stycznia 2023 r.

pdfZarządzenie nr 8

docOferta realizacji zadania publicznego

pdfNabór do komisji konkursowych konkurs nr 2

docFormularz zgłoszeniowy Kandydata do Komisji konkursowej nr 2