OGŁOSZENIE O II NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM WNIOSKÓW

grafika dekoracyjnaRusza II nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Nowy Dom Sp. z o. o. pn. „Budowa budynku wielorodzinnego 30 lokalowego na działce nr 595/6 przy ul. Osiedlowej w Książkach”.

Wnioski wraz z dokumentami umożliwiającymi jego weryfikację i dokonanie oceny punktowej należy składać:

– osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, lub
– przesłać na adres Urzędu Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na lokal mieszkalny przy ul. Osiedlowej” – nabór uzupełniający.

Wnioski wraz z dokumentami umożliwiającymi jego weryfikację i dokonanie oceny punktowej przyjmowane są od dnia 28.12.2023 r. od godz. 7:00 do dnia 11.01.2024 r. do godz. 15:00.

Wniosek o zawarcie umowy najmu można:

– otrzymać w Urzędzie Gminy Książki, ul. Bankowa 4, pokój nr 2 (sekretariat)
– pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Książki – https://www.gminaksiazki.pl/.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel: 56 6888181 w. 38 lub w biurze
nr 24 w Urzędzie Gminy Książki w godzinach pracy Urzędu.

Lokale dostępne w ramach inwestycji

Rzut przykładowego piętra

Rzut przykładowego piętra

Grafika przedstawiająca Prognoza partycypacji

DOKUMENTY DO POBRANIA

pdfOgłoszenie o naborze

docWniosek o zawarcie umowy – wersja edytowalna

pdfWniosek o zawarcie umowy – wersja pdf

docOświadczenie – wersja edytowalna

pdfOświadczenie – wersja pdf

pdfInformacje do wniosku

pdfUchwała w sprawie zasad naboru

pdfKryteria pierwszeństwa