Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu

grafika dekoracyjnaGmina Książki uprzejmie informuje o unieważnieniu naboru na partnera (ogłoszonego w dniu 04.12.2023 r. ) spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu wspólnej realizacji projektu z zakresu usług społecznych i zdrowotnych :Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego dla Kujaw i Pomorza. Działanie 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne polegająca na rozwoju usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia dziennego.

unieważnienie naboru – ogłoszenie