Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Działalność wspomagająca rozwój usług społecznych na rzecz seniorów”

grafika dekoracyjnaW dniu 8 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Książki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Działalność wspomagająca rozwój usług społecznych na rzecz seniorów” w 2023 roku.

Oferty realizacji zadnia publicznego należy składać do dnia 29 sierpnia 2023 r. do godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.
Szczegóły dotyczące realizacja zadania zostały zawarte w ogłoszeniu konkursu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 55/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 8 sierpnia 2023 r.

pdfNabór do komisji konkursowej – konkurs nr 4

docFormularz zgłoszeniowy Kandydata do Komisji konkursowej nr 2

docoferta realizacji zadania publicznego

pdfZARZĄDZENIE – konkurs ofert Nr 4