Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2 – wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu w 2021 r.

aktywizacjaWójt Gminy Książki zgodnie z ogłoszonym w dniu 01.03.2021 r. otwartym konkursem ofert nr 2 zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert realizacji zadań publicznych polegających na wspieraniu zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Książki.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 marca 2021 r.

pdfNabór do komisji konkursowych

docFormularz zgłoszeniowy Kandydata do Komisji konkursowej

docOFERTA-REGRANTING

pdfZARZĄDZENIE – konkurs ofert Nr 2

pdfInformacja o rozstrzygnieciu konkursu ofert Nr 2