Ogłoszenie otwartego naboru partnera do realizacji projektu p.n. „Kluby Seniora w Gminie Książki”

klub seniora zdjęcie osóbGminna Książki ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2021–2023 p.n. „Kluby Seniora w Gminie Książki” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

pdfOGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

pdfZałącznik nr 1 do ogłoszenia

docZałącznik nr 1 do ogłoszenia

pdfWynik wyboru partnera – Kluby Seniora w Gminie Książki