Ogłoszenie przetargu na sprzedaż drewna opałowego

zdjęcie drewnaWójt Gminy Książki ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki z nieruchomości będących własnością Gminy Książki.

Szczegółowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Książki biuro nr 24, tel. 56 6888167 wew. 38.

pdfOgłoszenie o przetargu

pdfRegulamin przetargu

pdfZarządzenie regulamin i powołanie komisji

pdf4. Klauzula informacyjna

zdjęcie drewna zdjęcie drewna zdjęcie drewna zdjęcie drewna