Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przyległych, na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Książki

grafika dekoracyjnaWójt Gminy Książki ogłasza I przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości przyległych, na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Książki.

pdfOgłoszenie o przetargu

pdfRegulamin przetargu

pdfZarzadzenie nr 50

pdfKLAUZULA INFORMACYJNA – Obrót nieruchomościami