Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Książki, Łopatki, Szczuplinki stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Książki

grafika dekoracyjnaWójt Gminy Książki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Książki, Łopatki, Szczuplinki stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Książki.

pdfOgłoszenie o przetargu

pdfRegulamin przetargu

pdfZarządzenie regulamin i powołanie komisji

pdfKLAUZULA INFORMACYJNA – Obrót nieruchomościami