Konsultacje zmiany „Programu współpracy Gminy Książki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

grafika dekoracyjnaZapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji zmiany „Programu współpracy Gminy Książki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

pdfZaproszenie do konsultacji zmiany programu współpracy

docFORMULARZ KONSULTACJI – zmiana programu

pdfuchwała -zmiana programu współpracy na 2023 rok

pdfUchwała.XLIII_.351.22.2022-11-21 – program współpracy 2023 r.