Aplikacja publiczna „zgłoś szkodę rolniczą”

zgłoś szkodę rolniczą - infografikaInformujemy, że została uruchomiona aplikacja publiczna „zgłoś szkodę rolniczą”. Za jej pośrednictwem rolnicy poszkodowani w wyniku suszy w roku 2023 będą mogli złożyć wniosek o oszacowanie szkód.

Jak złożyć wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” ?

Wniosek mogą złożyć rolnicy, którzy mają profil zaufany (PZ). Dzięki temu można podpisać wniosek podpisem zaufanym.

Co musisz przygotować?

  1.  numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  2. skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach,
  3. dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Link do aplikacji – https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

pdfInstrukcja wypełnienia wniosku przez aplikację

Informacje na temat aplikacjihttps://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych