Opieka nad dziećmi do lat 3

PrzedszkolakiGmina Książki ogłasza konkurs na nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Więcej->