Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

jubileusz11 lutego 2020 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Książkach swoje Złote Gody obchodziły trzy pary z terenu Gminy Książki: Aleksandra i Jerzy Domżalscy, Teresa i Henryk Sieraccy oraz Janina i Jerzy Turek.

Ten piękny jubileusz stał się okazją do uhonorowania ich Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dekoracji dokonał Wójt Gminy Książki Pan Krzysztof Zieliński. W ceremonii asystowali Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Macikowski i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Anna Ojdowska. Były gratulacje, kwiaty i życzenia. Nie zabrakło również Marszu Mendelsona, toastu lampką szampana oraz tradycyjnego „Sto lat”. Miłymi akcentami uroczystości były pamiątkowe fotografie oraz słodki poczęstunek.

Państwo Aleksandra i Jerzy Domżalscy zawarli związek małżeński dnia 05.04.1969 w Książkach, mają córkę i syna, doczekali się sześciorga wnucząt.

Państwo Teresa i Henryk Sieraccy pobrali się 05.04.1969 r. w Dębowej Łące, wychowali córkę i dwóch synów, mają sześcioro wnucząt.

Państwo Janina i Jerzy Turek zawarli związek małżeński 14.06.1969 r. w Książkach, wychowali dwie córki i doczekali się trzech wnuczek.

Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy, życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i kolejnych tak pięknych jubileuszy.