Ostatnie 3 wolne miejsca w „żłobku” w Książkach !

happy-kidsNabór uzupełniający trwa
do 29 stycznia 2021r.

Zapewniamy opiekę nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat, w godz. 06.30 – 16.30 oraz całodzienne wyżywienie.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.gminaksiazki.pl oraz w Urzędzie Gminy Książki (sekretariat). Szczegółowe informacje pod nr tel. 730 740 689.

W ramach projektu pn.„ Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 od 01 lutego 2021r. w Klubie dziecięcym dostępnych będzie 6 nowych miejsc dla dzieci.

logo programów

pdfINFORMACJA O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

docDeklaracja udziału w projekcie zał. nr 1

docFormularz zgłoszeniowy zał. nr 2

docKarta zgłoszenia dziecka do Klubu zał. nr 3

docOświadczenie RODO zał. nr 4

docOświadczenia zał. od nr 5 do nr 9

pdfRegulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie