Otwarcie drogi Blizienko – Rywałd

Przecięcie wstęgi10 lipca odbyło się uroczyste otwarcie drogi Blizienko – Rywałd.

Zgromadzonych powitał Wójt Gminy, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji.

Całkowity koszt przekazanego do użytku zmodernizowanego fragmentu drogi gminnej o długości 990m wyniósł 1 381 894,17zł z czego 690 947,00 zł Gmina Książki otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Książki Krzysztof Zieliński, Przewodniczący Rady Gminy w Książkach Marek Macikowski oraz Sołtys sołectwa Blizienko Józef Majek.

W uroczystości udział wzięli mieszkańcy wsi oraz radni Gminy Książki.
Dziękujemy Kole Gospodyń Wiejskich Blizienko za uświetnienie tej uroczystości pysznym poczęstunkiem.

DSC_0027 DSC_0038