Podziękowanie za Konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Dobre konsultacje dobry plan Gminy Książki”

Szanowni Państwo,

31 sierpnia zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn.: „Dobre konsultacje dobry plan Gminy Książki”.

Były to pierwsze tak szerokie konsultacje w naszej gminie.

W proces ten włączyło się wiele osób, które miały szansę zabrać głos w ważnych sprawach dla przyszłości naszej gminy. To pokazuje, iż dobro regionu i jego mieszkańców nie jest im obojętne.

Bardzo dziękuję za poświęcenie swojego czasu, ciekawą dyskusję, liczne uwagi oraz osobisty udział w spotkaniach konsultacyjnych.