Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny 1.09-30.11.2020Już od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r., w całej Polsce, odbędzie się Powszechny Spis Rolny! PSR jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych!

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz rekomendacje FAO nakłada na wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej obowiązek przeprowadzenie spisu rolnego. Polska jako pełnoprawny członek UE została zobligowana do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, dlatego też 31 lipca 2019 roku została uchwalona przez Sejm RP ustawa o Powszechnym Spisie Rolnym określająca termin i sposób przeprowadzenia spisu w naszym kraju.

W spisie rolnym zbierane będą dane dotyczące m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, nawożenia, środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, budynków gospodarskich i maszyn rolniczych.

Dane zebrane podczas spisu rolnego pozwolą, m. in. dowiedzieć się, jak rozwinęło się polskie rolnictwo w ciągu ostatnich 10 lat oraz pozwolą władzom lepiej zaplanować środki finansowe na rozwój rolnictwa. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej, dlatego Twoje dane są u nas bezpieczne!

Spisu będzie można dokonać samodzielnie poprzez:

• samospis internetowy

• telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

• telefonicznie

• bezpośrednio – w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Spiszmy się jak na rolników przystało!

#liczysięrolnictwo