Preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

węgielWójt Gminy Książki informuje, że od dnia 8 listopada 2022 r. (wtorek) Urząd Gminy Książki  rozpoczyna nabór wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Wnioski mogą składać mieszkańcy gminy Książki, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1  ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967) , czyli posiadają wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła wskazali źródło węglowe. Zakup węgla po preferencyjnych cenach odbywać się będzie w dwóch okresach:

 • pierwszy: w terminie do 31.12.2022 r. w maksymalnej ilości 1,5 tony dla jednego kupującego spełniającego  warunki sprzedaży preferencyjnej;
 • drugi: w okresie od 02.01.2023 r do 30.04.2023 r. w maksymalnej ilości 1,5 tony dla jednego kupującego spełniającego  warunki sprzedaży preferencyjnej.

 Dodatkowe informacje:

 1. Preferencyjna cena 1 tony węgla wynosi 2 000 zł brutto. Do tej kwoty nie są wliczone koszty transportu węgla z miejsca składowania w gminie do domu nabywcy opału.
 2. Po weryfikacji wniosku trzeba będzie uiścić opłatę w banku na rachunek gminy. Następnie w Urzędzie Gminy Książki wystawiona będzie faktura, z którą trzeba się będzie udać do wyznaczonej składnicy węgla.
 3. Gmina Książki będzie dokonywała sprzedaży węgla systematycznie, wg posiadanego na składzie surowca.
 4. Z osobami, którym zostanie przyznane prawo zakupu węgla, systematycznie będzie kontaktował się pracownik Urzędu Gminy Książki, celem ustalenia procedury zakupu węgla.
 5. Zakupu węgla trzeba będzie dokonać w terminie 3 dni roboczych od informacji przekazanej telefonicznie przez pracownika. Nie dokonanie stosownej wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje, że wniosek będzie rozpatrywany w dalszej kolejności, nie później, niż przy kolejnej dostawie surowca.
 6. Minimalna ilość zakupu węgla wynosi 0,5 tony.
 7. Mieszkańcy Gminy Książki będą mieli możliwość odbioru węgla z punktów składowania wskazanych przez Urząd Gminy Książki .
 8. Węgiel z w/w składów będzie można odebrać osobiście lub zamówić dostawę do domu. Dostawa jest dodatkowo płatna.

Wnioski o preferencyjny zakup węgla będzie można składać:

 • Na piśmie – w Urzędzie Gminy Książki       ul. Bankowa 4, 87-222 Książki , parter,  pokój nr 2 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 7:00 do godz. 15:00, wtorek 7:00 do 16:00, piątek 7:00 do 14:00
 • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa dostępny jest poniżej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Książki.

pdfwniosek o zakup paliwa stałego po preferencyjnych cenach

docwniosek o zakup paliwa stałego po preferencyjnych cenach

 

Poprawnie złożone wnioski będą rozpatrywane według daty wpływu.