Premia z LGD na własny biznes

LGD-Ziemia-Wabrzeska-logoLokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska ogłasza kolejny nabór wniosków w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016 – 2022. W okresie od 21 maja do 5 czerwca br. mieszkańcy Wąbrzeźna oraz gmin: Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk, będą mogli się ubiegać o premie na podjęcie działalności gospodarczej.

Limit naboru to 600 000,00 zł, a tym samym możliwe jest przyznanie 10 premii w wysokości 60 000,00 zł każda.

Jakie korzyści i zobowiązania niosą środki udostępnione w naborze?

– Premia dla osób podejmujących działalność gospodarczą niesie za sobą obowiązek stworzenia miejsca pracy i jego utrzymania przez okres 2 lat, licząc od dnia płatności końcowej. Stworzenie miejsca pracy jest realizowane poprzez samozatrudnienie lub zatrudnienie innej osoby.

Na co można przeznaczyć premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

– Premia na podjęcie działalności gospodarczej może być przeznaczona na poniesienie kosztów ogólnych, tj. związanych z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn, takimi jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności – do 10% kosztów kwalifikowanych. Możliwy jest zakup robót budowlanych lub usług, zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, także najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, jak również zakup nowych maszyn lub wyposażenia. Osoba, która otrzyma premię, może również zakupić środek transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą.

LGD Ziemia Wąbrzeska zaprasza wnioskodawców do skorzystania z pomocy w przygotowaniu wniosku oraz związanych z nim dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru.

W dniu 15.05.2018 r., w godz. 9.00 – 11.30 pracownicy Biura LGD będą prowadzili punkt konsultacyjny w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach.

W dniu tym samym dniu w godz. 12.00 – 14.30 punkt konsultacyjny będzie czynny w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dębowa Łąka.

W pozostałych dniach wnioskodawcy z całego obszaru objętego strategią mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, które mieści się w Wąbrzeźnie, przy ulicy Mickiewicza 12/1.

Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.lgdwabrzezno.pl