Program Czyste Powietrze 2.0

Program Czyste Powietrze 2.0logoInformujemy, że od 15 maja 2020 r. weszły w życie nowe zasady rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł.

Główne zmiany w programie „Czyste Powietrze”, to:

 • uproszczenie zasad przyznawania dotacji,
 • skrócenie czasu rozpatrywania wniosków,
 • uproszczenie wniosku o dotację,
 • dotacje dla tych, którzy już wymienili źródło ciepła,
 • możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, jednak nie wcześniej niż 15.05.2020 r.
 • wysokość dotacji powiązana z efektem ekologicznym,
 • integracja z programem „Mój Prąd” – do 5 tys. zł na fotowoltaikę.

Dotację lub pożyczkę można otrzymać m.in. na:

 • dokumentację,
 • pompę ciepła powietrze/woda,
 • pompę ciepła powietrze/powietrze,
 • kocioł gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • kocioł na węgiel – ekogroszek,
 • kocioł na pellet,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę okienną i drzwiową.

UWAGA! Poszczególne materiały i urządzenia muszą spełniać określone wymogi programu.

Dotacje i pożyczki udzielane są za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Więcej informacji na temat programu „Czyste Powietrze” można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 21 lub pod nr telefonu 56 6888 167 wew. 40.

Program Czyste Powietrze 2.0 - zmiany, cel programu i inne informacje