Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

popz logo programuZdalne kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

Szczegóły na stronie  BIP GOPS w Książkach