Protokół z Dialogu Technicznego – „Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”

Dialog-techniczny grafika dekoracyjna

Protokół z Dialogu Technicznego poprzedzającego planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia p.n.: „Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”

pdfInformacja o zamknięciu dialogu domy komunalne