Przebudowę drogi gminnej

mapa drogiPodpisano umowę na „Przebudowę drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 1+022 do km 2+021 ETAP II”.
Długość drogi 999 m, szerokość jezdni 3,5 m, szerokość poboczy gruntowych 0,75 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 9cm.
Wartość zadania ponad 730 tys. zł.
Zakończenie robót budowlanych planuje się w terminie do października 2023 r. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. Wąbrzeźno.

zdjęcie z podpisania umowy