Szkoła Przyszłości w Książkach – II edycja

logotypy fndusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Województwo kujawsko-pomorakie, UEzdjęcie z podpisania umowy W dniu 22 listopada podpisano umowę z BCS Holisz, Jaworski Spółka Jawna z Płocka na budowę infrastruktury sieciowej w Szkole Podstawowej w ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Książkach – II edycja”
W szkole zostanie zainstalowana nowa sieć internetowa.
Koszt budowy sieci to około 154 tys. złotych. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.