Przedłużamy rekrutację do 27 października!

Otrzymaj dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego. Złóż wniosek do 27 października Z programu mogą skorzystać dzieci uczące się, które pochodzą z rodzin popegeerowskich i mieszkają na terenie miejscowości lub gminy, w której kiedyś funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne . Wniosek można złożyć w pokoju nr 21 w Urzędzie Gminy.W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców – Urząd Gminy Książki informuje o przedłużeniu rekrutacji na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, do dnia 27 października 2021r. (włącznie). Z programu mogą skorzystać dzieci uczące się, które pochodzą z rodzin popegeerowskich i mieszkają na terenie miejscowości lub gminy, w której kiedyś funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne.

Aby otrzymać wsparcie należy spełnić łącznie następujące warunki:

  • uczeń jest członkiem rodziny, w której krewny w linii prostej (tj. rodzic, dziadkowie, pradziadkowie) pracował w zlikwidowanym PGR  i mieszkał w miejscowości należącej do PGR,
  • w latach 2020/2021 uczeń nie otrzymał na własność oraz w drodze użyczenia komputera stacjonarnego lub laptopa zakupionych ze środków publicznych lub ze środków organizacji pozarządowych,
  • w latach 2020/2021 uczeń nie otrzymał dofinansowania na zakup komputera stacjonarnego lub laptopa,
  • należy złożyć stosowne oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Więcej informacji oraz stosowne dokumenty można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.