Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Książki do 2025 roku

Wójt Gminy Książki informuje, że Gminie Książki została przyznana dotacja w kwocie 17 892,00 zł dla projektu pn.: „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Książki do 2025 roku” w ramach ogłoszonej przez Województwo Kujawsko -Pomorskie II edycji Konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Książki, dnia 11 maja 2017 r.