PRZYGOTOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KSIĄŻKI

W dniu 30 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów z samorządami lokalnymi, które otrzymają dotacje na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – strategicznych dokumentów niezbędnych do skutecznego zabiegania o dofinansowanie na zagospodarowanie obszarów rewitalizowanych. Gmina Książki znalazła się w gronie 4 samorządów powiatu wąbrzeskiego, które takie wsparcie otrzymało. Kwota dotacji dla Gminy Książki wynosi 17 892,00 zł. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokument podpisał Wójt Gminy Książki Jerzy Dutkiewicz i Zastępca Skarbnika Janina Janowska.

Gminny Program Rewitalizacji to strategiczny dokument niezbędny do skutecznego ubiegania się o dofinansowanie na zagospodarowanie obszarów zdegradowanych, wymagających rewitalizacji. Wsparcie unijne trafi między innymi na przebudowę i modernizację budynków
w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych
i kulturalnych. Skorzystają samorządy lokalne i ich jednostki, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły a także partnerzy publiczno-prywatni. Szczególny nacisk będzie położony na powiązanie projektów inwestycyjnych z działaniami „miękkimi”, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych.

GPR dla Gminy Książki jest na etapie uzgadniania z poszczególnymi instytucjami w celu jego skompletowania i przedstawienia Radzie Gminy w Książkach.

rewitalizacja_gminy-64Autor zdjęcia: Mikołaj Kuras – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego

rewitalizacja_gminy-61Autor zdjęcia: Mikołaj Kuras – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego