Konkurs rysunkowy na plakat „OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS”

Rozstrzygnięcie konkursu rysunkowego na plakat   „OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS” pod hasłem „SYGNAŁY ALARMOWE – ZNAM I WIEM JAK SIĘ ZACHOWAĆ”.

W oparciu o wojewódzki regulamin konkursu plastycznego „OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS”, którego organizatorem jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski – na terenie Gminy Książki zorganizowano gminny etap konkursu pod hasłem „SYGNAŁY ALARMOWE – ZNAM I WIEM JAK SIĘ ZACHOWAĆ”

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych , którzy w terminie do dnia 28.04.2017 r. mogli przesyłać swoje prace do eliminacji gminnych.

Celem konkursu było upowszechnianie i pogłębianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży z zakresu obrony cywilnej oraz promowanie w sposób szczególny właściwych postaw wobec zagrożeń, prawidłowego zachowania i reagowania na różnorodne niebezpieczeństwa cywilizacyjne i zdarzenia o charakterze kryzysowym , ze szczególnym uwzględnieniem sygnałów alarmowych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

Do etapu gminnego konkursu rysunkowego wpłynęła 1 praca plastyczna, której autorką była uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach. Powyższa praca została oceniona pozytywnie z uwagi na jej zgodność z tematyką konkursu, wysoki poziom artystyczny oraz pomysłowość i estetykę wykonania.

Laureatce wyróżnionej pracy zostanie ufundowana nagroda rzeczowa  przez organizatora gminnego konkursu – Wójta Gminy Książki.

 

Plakat