Reprezentant Rady Gminy w Książkach – Radny Kamil Habandt w dniu 25 lipca wziął udział w I posiedzeniu KORPUSU RADNYCH GMIN I POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w Toruniu

zdjęcie z wręczenia aktuAktem powołania wstąpił do grona korpusu, a przyjmując ten akt zadeklarował udział w partnerskich działaniach na rzecz promocji województwa na „zewnątrz” – członkowie korpusu mają, poprzez swoje partnerskie działania, być wsparciem dla samorządu województwa w działaniach i projektach na forum europejskim.
Plan działania zakłada cykliczne, tematyczne spotkania członków korpusu, współpracę z lokalnymi grupami działania i innymi organizacjami, które działają na rzecz szeroko rozumianego rozwoju lokalnego.
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/40694-inauguracja-europejskiego-korpusu-radnych?fbclid=IwAR11sKX0SO7t9tRS3aXsbdNsyc_ldfRvTey86RFMQjxwD2ivF0V6qP5Z4Sk

zdjęcie z wręczenia aktu zdjęcie z konferencjizdjęcie z konferencji