Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych przez suszę

grafika dekoracyjnaRolniku, jeśli chcesz otrzymać protokół z oszacowania strat powstałych w Twoim gospodarstwie w wyniku suszy – MASZ OBOWIĄZEK złożenia wniosku o oszacowanie szkód za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. Do złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Ponadto istnieje możliwość oszacowania powstałych strat przez komisję gminną. Jest to opcjonalne i samo oszacowanie strat przez komisję nie pozwoli na wygenerowanie protokołu i nie będzie stanowiło podstawy do ubiegania się o pomoc!

Rolnicy zainteresowani oszacowaniem szkód przez komisję gminną, proszeni są o złożenie wniosku do Urzędu Gminy Książki (pokój nr 21), w terminie umożliwiającym w/w oszacowanie.

Jako załącznik do wniosku należy dołączyć:

  1. kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w 2023 r.

WNIOSEK O OSZACOWANIE STRAT

KLAUZULA INFORMACYJNA

Jakie uprawy podlegają oszacowaniu?

Kategoria gleby I –  Bardzo podatna na suszę(WOD < 127,5 mm), gatunki gleby:

piasek luźny – pl
piasek luźny pylasty – plp
piasek słabo gliniasty – ps
piasek słabo gliniasty pylasty – psp

a)    zboża ozime
b)    zboża jare
c)    kukurydza na ziarno
d)    kukurydza na kiszonkę
e)    rzepak i rzepik
f)    ziemniak
g)    chmiel
h)    tytoń
i)    warzywa gruntowe
j)    krzewy i drzewa owocowe
k)    truskawki
l)    rośliny strączkowe

Kategoria gleby II –  Podatna na suszę (WOD 127,5 – 169,9 mm), gatunki gleby:

piasek gliniasty lekki – pgl
piasek gliniasty lekki pylasty – pglp
piasek gliniasty mocny – pgm
piasek gliniasty mocny pylasty – pgmp

a)      zboża ozime
b)      zboża jare
c)      kukurydza na ziarno
d)      kukurydza na kiszonkę
e)      rzepak i rzepik
f)       chmiel
g)      tytoń
h)      warzywa gruntowe
i)       krzewy i drzewa owocowe
j)       truskawki
k)      rośliny strączkowe

Kategoria gleby III –  Średnio podatna na suszę (WOD 170 – 202,5 mm), gatunki gleby:

glina lekka – gl
glina lekka pylasta – glp
pył gliniasty – płg
pył zwykły – płz
pył piaszczysty – płp

a)      zboża ozime
b)      zboża jare
c)      kukurydza na ziarno
d)      kukurydza na kiszonkę
e)      rzepak i rzepik
f)       tytoń
g)      krzewy owocowe
h)      truskawki
i)       rośliny strączkowe

Kategoria gleby IV – Mało podatna na suszę(WOD > 202,5 mm), gatunki gleby:

glina średnia – gs
glina średnia pylasta – gsp
glina ciężka – gc
glina ciężka pylasta – gcp
pył ilasty – płi
ił – i
ił pylasty – ip

a)      zboża jare
b)      rzepak i rzepik
c)      krzewy owocowe

Jak złożyć wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” ?

Wniosek mogą złożyć rolnicy, którzy mają profil zaufany (PZ). Dzięki temu można podpisać wniosek podpisem zaufanym.

Co musisz przygotować? 

  1. numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  2. skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach,
  3. dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Link do aplikacji – https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Instrukcja wypełnienia wniosku przez aplikację

Informacje na temat aplikacjihttps://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych