RODO w NGO – szansą na konkurencyjną przewagę i społeczne zaufanie – cz. I

szkoleniaSamorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze Stowarzyszeniem CHWYTAJ DZIEŃ zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i lokalnych aktywistów na bezpłatne szkolenie „RODO w NGO – szansą na konkurencyjną przewagę i społeczne zaufanie – cz. I”. Szkolenie odbędzie się 06 czerwca 2019 r. w Sali konferencyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 5 w godz. 12.30 – 17.30. Szczegółowy opis szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym można znaleźć na stronie: https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/rodo-w-ngo——szansa-na-konkurencyjna-przewage-i-spoleczne-zaufanie—bezplatne-szkolenie-w-bydgoszczy,1797,l1.html