Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

łAWNIKZ dniem 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie!
Obowiązujące w tym zakresie przepisy zobowiązują Radę Gminy do dokonania w bieżącym roku wyboru ławników na kadencję 2020-2023, jak niżej:

– 1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2019 r. natomiast wybory odbędą się najpóźniej w październiku 2019 r. (wyboru dokonuje Rada Gminy na Sesji w głosowaniu tajnym).

Dodatkowe informacje umieszczone zostały na stronie BIP Urzędu Gminy:
http://gm-ksiazki.rbip.mojregion.info/nabor-kandydatow-na-lawnikow-sadowych-na-kadencje-2020-2023/

Niezbędne formularze można otrzymać w Urzędzie Gminy Książki,
pok. Nr 9 – Biuro Rady Gminy.