Służbowy Kalendarz Wójta

MSJ_7254W dniu 2 stycznia 2019 r. został  udostępniony do publicznej wiadomości mój służbowy kalendarz. Uważam, że ułatwi to pracę organizacyjną w urzędzie, a mieszkańcom stworzy  możliwość ustalenia terminu i godziny spotkania – Krzysztof Zieliński.
Każdy mieszkaniec może zapoznać się z nim na stronie internetowej gminy http://www.gminaksiazki.pl/kalendarz-wojta/