Z dniem 1 stycznie 2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny.

n_10037199Od Nowego Roku karta przysługuje RODZICOM, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Urzędzie Gminy w Książkach (pokój nr 12)  lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.

wniosek o przyznanie KDR

informacja o osobach, które będą mogły wyświetlac KDR na urządzeniach mobilnych

oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

oświadczenie o planowanym ukończeniu nauki

oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka