Sprzęt sportowy dla mieszkańców Gminy Książki

Miło nam poinformować, że w sołectwach na terenie Powiatu Wąbrzeskiego można już korzystać ze sprzętu sportowego, który został zakupiony w ramach Programu PL 13.
Przypominamy, że w skład zestawu wchodzą: hantle, skakanki, maty do ćwiczeń oraz kijki do nordic walking.
Szczegółowych informacji o możliwości wypożyczania sprzętu sportowego udziela koordynator gminny:

Katarzyna Wagner – Gmina Książki
tel.: 698 878 220, e-mail: k.wagner@zdrowiedlapowiatuwabrzeskiego.pl
oraz sołtysi poszczególnych sołectw.

Książki- GOK-56 688 81 39
Sołtys- E.Dylewski-693838614
Blizno-J.Piskorski-503436030
Blizienko-J. Majek-566883662
Brudzawki-R. Krajewski-785127424
Łopatki- T. Turbak-566888539
Szczuplinki-M.Kryniecka-721966676
Osieczek-M. Macikowski-603544865
Zaskocz-U. Dąbrowska-665066672