Szkody w gospodarstwie rolnym spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

grafika dekoracyjna - niekorzystne zjawiska atmosferyczne, zmiany w pomocy dla rodzinWażna zmiana w programie dot. pomocy socjalnej dla rolników, u których wystąpiły szkody w gospodarstwie rolnym spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi!

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy został wydłużony do 23 listopada 2022 r.
Wszyscy wnioskodawcy, również ci którzy już złożyli wnioski o pomoc, są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto.

Kopie faktur należy złożyć najpóźniej do 23 listopada w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wąbrzeźnie.