Termin polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Toruniu

polowanieWójt Gminy Książki podaje do publicznej wiadomości termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 64 Gminy Książki organizowanych przez Koło Łowieckie „DARZ BÓR” w Toruniu.

Obwieszczenie-12.10.2021