Termin polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego „ORZEŁ” w Grudziądzu

polowanieWójt Gminy Książki podaje do publicznej wiadomości termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 80 Gminy Książki organizowanych przez Wojskowe Koło Łowieckie „ORZEŁ” w Grudziądzu.

Obwieszczenie 13.10.2021 r