Trwa nabór na 3 wolne miejsca w „żłobku” w Książkach !

happy-kids

Zapewniamy opiekę nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat, w godz. 06.30 – 16.30 oraz całodzienne wyżywienie.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.gminaksiazki.pl oraz w Urzędzie Gminy Książki (sekretariat). Szczegółowe informacje pod nr tel. 730 740 689.

 

Projekt pn. „Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020

loga

pdfINFORMACJA O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

docDeklaracja udziału w projekcie zał. nr 1

docFormularz zgłoszeniowy zał. nr 2

docKarta zgłoszenia dziecka do Klubu zał. nr 3

docOświadczenia zał. od nr 5 do nr 9

docOświadczenie RODO zał. nr 4

pdfRegulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie