Nabór na rachmistrzów spisowych

PlakatOd 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r. trwa nabór na rachmistrzów spisowych!

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
• zebranie danych od osób objętych spisem powszechnym poprzez wywiad bezpośredni lub telefoniczny, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19;
• zbieranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań zawartym w aplikacji formularzowej;
• przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy termin spisu będzie zagrożony lub gdy zostanie zmniejszona liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, choroby itp.

Kandydat na rachmistrza spisowego musi:
1) mieć ukończone 18 lat,
2) cieszyć się nieposzlakowana opinią,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
5) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać:
1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego,
2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej,
3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo
skarbowe,
4) Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru
kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Ofertę należy składać w terminie od 01.02.2021 r. do 09.02.2021 r. w Urzędzie Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.

Niezbędne dokumenty można pobrać ze strony: https://gm-ksiazki.rbip.mojregion.info/informacja-o-otwartym-i-konkurencyjnym-naborze-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych/

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udzielają pracownicy Urzędu Gminy Książki: Paulina Walęciak, Anna Ojdowska, Anna Dębczyńska – tel. 56 68 88 167

Plakat_NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO_NSP2021