Zdalne kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywności

popz

PRZYPOMINAMY!

 Trwa zdalne kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

 

Pomoc w formie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 mogą otrzymywać osoby/rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 1161,60 zł na osobę w rodzinie (528,00 zł x 220%)
  • 1542,20 zł dochód dla osoby samotnej (701,00 zł x 220%)

Wszystkich zainteresowanych i spełniających kryteria prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 731-730-072 lub na podany niżej adres e-mail od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

Osoby zainteresowane zobowiązane są do przesłania na adres e-mail ( karolina.habandt@gminaksiazki.pl ) informacji o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Seniorzy (osoby w wieku 70 lat i więcej) mogą umówić się telefonicznie z pracownikiem socjalnym, który pomoże dopełnić formalności.