Warsztaty dietetyczne

popzGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach informuje, że w dniu 15.04.2019r. odbędą się warsztaty dietetyczne dla osób pobierających żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018.

Chętne osoby prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Karoliną Habandt, tel. 731-730-072 lub w biurze nr 12

zawiadomienie – warsztaty dietetyczne

warsztaty